zoomtext

We naderen het slot van de serie avonddiensten over het jaarthema De weg van het gebed. In deze negende dienst bezien we dit onderwerp vanuit de grote vragen die ons leven kunnen beheersen en die zelfs tot angst, onzekerheid en kwetsbaarheid kunnen leiden. Kan het gebed ons daarin nieuwe kracht geven, ‘tegen de angsten’? Het gebed bezien vanuit het verlangen om sterker in het leven te staan.
We overdenken dit thema in een leerdienst met een eenvoudige liturgie.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype