zoomtext

Op deze zondag is er alleen een ochtenddienst, in de Grote Kerk. We vieren het grote feest van Pinksteren, de 50e dag van Pasen. Vanouds een oogstfeest, en dat is een typering die goed past bij waar we met dit feest bij stil staan. Hoewel, ‘stil staan’ is niet de meest passende zinsnede bij Pinksteren, want mensen raken juist in vuur en vlam! Pinksteren is de ‘oogst’ van Pasen.
Uiteraard klinkt ‘het’ evangelie van Pinksteren uit Handelingen 2, waarbij we ook een kort fragment lezen uit de preek van Petrus. We zingen samen èn samen met en ondersteund door de cantorij onder leiding van Wim Dijkstra. De liturgische kleur van dit feest is rood, de kleur van de Geest, van vuur en getuigenis van Jezus Christus.

De ouders van de kinderen die naar de kinderkerk gaan, kunnen thuis vast oefenen met lied 683 uit het Liedboek, ‘’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest”.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype