zoomtext

De jaarlijkse Openluchtdienst van de Protestantse Gemeente Monnickendam op recreatiegebied Hemmeland wordt gehouden op zondag 7 juli om 10.00 uur.  Thema van de dienst is: ‘Zit het in je…..natuur?’ Voorganger is ds. Petra de Nooy, pionier-predikant in Den Haag en muzikale medewerking wordt verleend door The Young Spirit Singers uit Stroet. Dit koor is opgericht in 1973 en zingt in kerkdiensten, maar heeft ook diverse musicals uitgevoerd. Ze staat onder leiding van dirigent Chris de Kroon.
Tijdens deze dienst is ook het zogeheten uitzwaaimoment voor de leden van World Servants die hun medewerking gaan verlenen aan projecten in Afrika en Zuid Amerika. Hoe mooi is het om hen als gemeente de zegen mee te geven.
Er is een apart programma voor de kinderen. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade.

Bij ongunstige weersomstandigheden wordt uitgeweken naar de Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan 1-3. In dat geval luiden de kerkklokken. De kerk is op een paar honderd meter afstand van het Hemmeland: let op de bewegwijzering.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype