zoomtext

Prachtig, verder in het boek Handelingen! Het nieuws over Jezus en de aanstekelijke werking ervan blijven niet beperkt tot Jeruzalem. Ook in Samaria en, zoals blijkt in het bericht van deze zondag, zelfs al in Damascus worden mensen navolgers. Maar tegenstand is er ook, zagen we al eerder. En ook die blijft niet tot Jeruzalem beperkt. Een zeer gedreven figuur is Saulus, die tot in Damascus christenen achternazit. Hij wordt echter ‘van bovenaf’ in zijn nekvel gegrepen! Dat verandert hem totaal! En eveneens de geschiedenis van de wereld. Want niet zonder reden wordt deze Saulus / Paulus wel aangewezen als stichter van het Christendom! We lezen Handelingen 9: 1-30. We komen als gemeente bijeen in de Grote kerk. De cantorij o.l.v. Wim Dijkstra helpt ons bij het zingen van een menig prachtig lied.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype