zoomtext

Was het geloof in Jezus opgesloten gebleven in de Joodse vormgeving van het godsdienstig leven, dan had het ons niet bereikt. Maar zie, het barst uit die vorm vandaan! Ook talloze heidenen komen in de ban van de Christus. Alsof de Geest zegt: “het kan ook ánders, niet gestileerd naar de voorschriften van Mozes”. De apostelen, stuk voor stuk Joodse mensen, staan voor een grote  vraag: wat is God aan het doen? Geldt de Joodse vormgeving van het leven ook voor die nieuw ingestroomde gelovigen? In Handelingen 15: 1-35 staat het bericht over de beroemde synode van Jeruzalem, waarin zeer ingrijpende beslissingen worden genomen.

We lezen, we zingen en bidden. Kortom, zoals ooit een gemeente zich voorstelde: op zondag ontmoeten wij onze Heer. Jawel, je moet het maar durven zeggen!

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype