zoomtext

Deze ochtenddienst vieren we in de Grote Kerk, een dienst van Schrift en Tafel; de Tafelviering vindt zoals gebruikelijk plaats in het koor van de kerk. Muzikale en vocale medewerking wordt verleend door Couleur Locale onder leiding van Marjo van den Doel.
Hoofdlezing is Handelingen 8 vers 4-25. De prille verkondiging van het evangelie blijkt heel wat uit te werken, maar stuit ook op magische praktijken, hier gerepresenteerd door de merkwaardige figuur van Simon de Magiër. In het geding is in elk geval de uitdaging ‘Onderzoek de geesten of ze uit God komen’. Niet alles wat zich ‘geestelijk’ aandient is een uitwerking van de Heilige Geest.

Klik hier voor de volledige liturgie van de dienst.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype