zoomtext

We lezen verder in Handelingen en komen deze morgen bij hoofdstuk 21 vers 18-26. Paulus wil na zijn reis door Klein-Azië op het Pinksterfeest graag in Jeruzalem zijn (zie 20 vers 16). Na allerlei verwikkelingen komt hij daar inderdaad aan. Hij doet verslag aan Jakobus en de oudsten in Jeruzalem. Dat roept vreugde op, maar toch ook een kritische vraag. Is het inderdaad zo, dat Paulus aan de Joden die christen willen worden, niet de eis stelt om zich aan de Wet van Mozes te houden? Gezien Paulus’ scherpe woorden over Wet en evangelie – zie met name zijn brief aan de Romeinen en de Galaten – is zijn meegaande houding op dit moment wel opvallend!

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype