zoomtext

OECUMENISCHE VREDESVIERING

Een dienst onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke Raad van Kerken. De voorgangers zijn pastor Henk Bak van de H.H. Nicolaas en Antoniusparochie en ds. Eugène Baljet.
Het is de afsluitende zondag van de Vredesweek. We horen het woord. We lezen in Handelingen, in het laatste hoofdstuk van het boek, dat Paulus, de apostel, te Rome arriveert. We zingen en bidden. En het parochiekoor o.l.v. Gerarda Bloem komt met de pastor mee!

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype