zoomtext

Deze dienst maken we een begin met een serie over het bijbelboek Daniël. Een boek waaruit in de kerk niet vaak gelezen wordt. Intrigerende verhalen die zich afspelen nadat Jeruzalem en de tempel gevallen waren en vele Joden waren gedeporteerd naar Babylonië. Deze ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis wordt in hoofdstuk 1, vers 1-2, kort en zakelijk weergegeven. Vervolgens richt het verhaal zich op wat zich in Babylonië afspeelt, eerst aan het hof van koning Nebukadnessar. De spannende vraag is: Hoe houden de Joden, van wie sommigen een hoge positie hebben gekregen aan het hof, onder wie Daniël, zich staande in deze vreemde wereld? Kun je je ‘geloof van huis’ vasthouden? Kun je geloven in die vreemde God van Israël en toch functioneren in een totaal andere samenleving en cultuur? Dat waren en zijn actuele vragen!

Het verhaal speelt zich dus af vele eeuwen voor Christus, maar is opgeschreven niet eens zo ver voor onze jaartelling. Toen werd, onder weer andere omstandigheden, de vertelling over Daniël en zijn vrienden opnieuw actueel onder de Joden. In de uitleg moeten we dus rekening houden met drie ‘lagen’: de situatie van de ballingschap, de omstandigheden van de Joden eeuwen later, en …. onze situatie anno nu! Dat maakt het luisteren naar dit bijbelboek zo fascinerend!  

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype