zoomtext

"Zal God geen recht verschaffen?” – Stilteviering met liederen uit Taizé
In de avonddienst staan we stil bij een gelijkenis uit het Lucasevangelie (hfd.18): ‘de onrechtvaardige rechter’. Een gelijkenis die Jezus vertelt in antwoord op een prangende vraag: wanneer wij bidden, mogen we er dan op vertrouwen dat er iemand naar ons luistert?
Wat deze gelijkenis voor ons kan betekenen overdenken we in de dienst in stilte. Tijd om de woorden op je in te laten werken, tijd om te bidden. Rondom de tekst en de stilte zingen we liederen uit Taizé en Iona.
We zijn deze avond weer te gast in de Doopsgezinde Vermaning, Weezenland 15. De viering begint om 19.00 uur, maar kom vooral binnen als u voor die tijd al muziek hoort, we beginnen voor de dienst al met zingen. Van harte welkom!

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype