zoomtext

De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan herdenken we wie dit jaar gestorven zijn. We noemen namen, steken kaarsen aan, we leggen onze gevoelens en gedachten in het gebed tot God, voor wie, naar het woord van Jezus, allen leven.

Couleur Locale komt zingen, en die hulp kunnen we op een zondag als deze heel goed gebruiken. We lezen nog één keer uit Daniël. De verhalen over Daniël zijn op. Na hoofdstuk 6 krijgt het boek een ander karakter, komt in de sfeer die we kennen uit Openbaring, het laatste Bijbelboek. We lezen uit hoofdstuk 12 de verzen 1-4.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype