zoomtext

De tweede zondag van Advent. Opnieuw begint de dienst met een kort filmpje, waarin het project van de kinderkerk ‘Volg de ster’ wordt ingeleid.
De lezingen deze zondag zijn Micha 4, 1-8 en Lucas 1, 39-56. Ook nu zingen we een versie van het Magnificat, de Lofzang van Maria (Lied 157a). Als vast slotlied in deze Adventstijd zingen we lied 454: afgelopen zondag ging dat al vrij goed, als we nog even thuis oefenen, gaat het nog weer beter!
Ook vieren we het heilig Avondmaal, een lopende viering.
En na de dienst hebben we gelegenheid om met elkaar na te praten over de dienst, aan de hand van enkele gespreksvragen.

De liturgie van deze dienst is te vinden op: https://www.facebook.com/pkm.monnickendam

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype