zoomtext

CATECHESE 18+

Hier worden de hoofdzaken van het christelijk geloof besproken. Dat laatste wil zeggen: je brengt je eigen inzicht / mening in, verrijkt die met wat je van de andere deelnemers hoort en wat je ter verdieping van mij te lezen of te horen krijgt. In grote lijnen volgen we  een stokoude kerkelijke tekst: de Apostolische Geloofsbelijdenis. De nieuwste inzichten over hemel en aarde, morele keuzes, Godsbesef en al dan niet geloven brengen we zelf mee. Al met een al: een geestelijke oefening.

Ook wie hieraan wil meedoen als voorbereidingsroute naar het doen van belijdenis, is van harte welkom.

Startavond:  vrijdag 4 oktober 19.15. uur in de Opstandingskerk. In overleg met de groep wordt het definitieve moment in de week gekozen, en ook de frequentie van de samenkomsten. Laat me even weten of je meedoet, ook als je die eerste avond toevallig niet kunt komen.

Aanmelding en nadere informatie bij:
ds. Eugène Baljet
e-mail: eugenebaljet@hotmail.com

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype