zoomtext

Deze keer als we rond de Hebreeënbrief samenkomen, lezen en bespreken we samen hoofdstuk 6. Het grote thema van de brief is het spreken over Jezus als onze Hogepriester. Met dat thema is de brief uniek. Nergens anders in het Nieuwe Testament kom je het tegen. De finale uiteenzetting is te vinden in de hoofdstukken 7-10. Maar de lezer wordt stapje voor stapje op die hoofdstukken voorbereid. Door onderricht en ook door vermaning. Je hart moet blijkbaar goed gericht zijn, wil je kunnen verstaan wat hier over Jezus gaat worden verteld. 

Maar goed, in de brief zijn we bijna zover: nog één voorbereidend hoofdstuk:  12 december. Tijd: 14.00-15.30 uur. Plek: de Jeugdzaal in de Opstandingskerk.  U bent er van harte welkom!

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype