zoomtext

Twee onderwerpen staan er deze avond op het programma: het adviesrapport van de commissie Blijven Bouwen! en de invulling van de predikantsvacature die medio 2020 ontstaat door het emeritaat van ds. Eugène Baljet.
De commissie Blijven Bouwen! zal deze avond zelf vertellen over het uitvoeren van de opdracht van de kerkenraad die tot het adviesrapport heeft geleid. De kerkenraad zal vervolgens toelichten wat er na de presentatie van het adviesrapport is gebeurd en hoe er aan de adviezen in het rapport verder handen en voeten gegeven zullen worden. Na de pauze zal de kerkenraad toelichten hoe ze de predikantsvacature, die medio 2020 ontstaat, denkt in te vullen.

Belangrijke onderwerpen dus voor onze gemeente. De kerkenraad nodigt u daarom van harte uit om erbij te zijn en deel te nemen. De gemeenteavond wordt op 7 november in de Opstandingskerk gehouden. Vanaf 19:30 uur is er koffie en thee. De gemeenteavond start om 20:00 uur.
Wilt u zich van tevoren inlezen in het adviesrapport van de commissie Blijven Bouwen? Vraag dan een digitaal exemplaar per e-mail op bij de scriba. Als u geen computer of e-mailadres hebt, dan kunt u zondag 3 november na de ochtenddienst uw naam en adres op een lijst invullen waarna u een geprinte versie ontvangt. U kunt hiervoor ook even contact met de scriba opnemen.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype