zoomtext

In de avond een leerdienst. De vijfde dienst al in de avondserie over het mooie jaarthema ‘In  gesprek met Guido.’
Wat brengt Guido in? Dat de mens zit opgescheept met een negatieve erfenis. Hij wordt geboren in een zondige wereld. En dat niet alleen, ook  zal hij niet de mens zijn, van wie de gedachten, woorden en werken door geen enkel kwaad zijn geïnfecteerd. Lukt tot op heden niet.
De traditionele term voor dit gegeven is ‘erfzonde.’ Tegen de term is van alles in te brengen, en dat heeft men ook gedaan, maar aan de werkelijkheid die de term bedoelde te verwoorden, verandert daarmee niks:  de zonde lijkt feitelijk onontkoombaar.
Haalt die gedachte de mens omlaag? Wil de mens er  z’n verantwoordelijkheid mee ontlopen? Wordt er zo een schaduw over het leven gelegd? Met de geloofsleer kun je, bij onjuist gebruik, grote schade aanrichten. Net als met een broodmes. Het gaat om het juiste gebruik. Misschien kan Guido ons wat dat betreft een stuk wijzer maken. Misschien ook niet. Dat risico loop je in een gesprek nu eenmaal.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype