zoomtext

De tweede zondag in de tijd van Epifanie, waarin we nadenken over de betekenis van de komst van Jezus (Epifanie betekent ‘verschijning’). De klassieke lezing die bij deze zondag hoort is Johannes 2, 1-11, het intrigerende verhaal van het wonder van Kana, het eerste ‘teken’ dat Jezus doet, in de versie van Johannes. Waarom hecht deze evangelist eraan juist dit teken aan het begin te plaatsen en neemt hij dit wonder op, terwijl je er vergeefs bij de andere evangelisten naar zoekt?
Op deze zondagmorgen vieren we het heilig Avondmaal, zoals gebruikelijk in de Opstandingskerk in een lopende viering.
De kinderen zijn in de kinderkerk bezig met het verhaal over Gideon, één van de Rechters in Israël.

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype