zoomtext

Wat zegt de Bijbel ervan? Dat is onder gelovigen een normale gedachte. En onder niet-gelovigen menen velen dat als gelovigen zich afvragen wat goed of fout is, die er simpelweg de Bijbel op naslaan. In feite ligt het meestal zo simpel niet, gelukkig. Want waar het zo simpel gaat, loopt het al gauw mis. Hoe kan het wel? Aan de hand van een drie keer andere zaak (casus) gaan we begrijpen hoe in morele zaken de Bijbel je helpt de goede weg te vinden.

Casus 1. De omgang met de schepping (milieuethiek).
Casus 2. Homoseksueel gedrag (de je mag het wel zijn, maar niet doen gedachte).
Casus 3. Euthanasie en het vijfde gebod.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt de Psalm. We hopen, in deze samenkomsten over goed en kwaad, te gaan ervaren hoe dat woord dit voor ons kan zijn.

Data: de woensdagen 15, 22. en 29 januari 2020. Tijd: 19.30 – 21.00 uur.
Plaats wordt nog bekend gemaakt. Aanmelding vooraf bij ds. Eugène Baljet.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype