zoomtext

Het Pastoraal Team organiseert op dinsdagavond 25 februari a.s. een bijeenkomst voor leden van de diverse wijkteams. Aanvang 20.00 in de Opstandingskerk. Op deze avond zal Marja van Gaalen een voordracht houden over het pastorale gesprek. 

“De kunst van luisteren en spreken” 
Als kerkelijke gemeente hechten wij veel waarde aan het pastoraat, dus aan het omzien naar elkaar bij mooie gebeurtenissen en op momenten wanneer het leven knelt en er verdriet en moeilijkheden zijn. Of een kennismakingsbezoek brengen een nieuwe leden binnen onze kerkelijke gemeente.  Prachtig om zo een welkom uit te spreken en een eerste contact te maken en te vertellen wie wij zijn als kerkelijke gemeente, informatie te geven over de kerkdiensten en andere activiteiten.  
Vanuit deze oprechte belangstelling vragen aan de ander: “Hoe gaat het met u, hoe gaat het met jou…? Wat kunnen wij als kerk voor u betekenen?”  Deze vraag kan een aanzet zijn voor een gesprek of een kans bieden om de contacten te versterken zodat er  een verbinding, een onderlinge band ontstaat.  Dit bezoekwerk is een prachtige vorm van onderling pastoraat.  
 
Maar wat te doen en te zeggen als dat gesprek totaal niet op gang komt? Dus als de communicatie stroef verloopt en er geen of nauwelijks contact ontstaat? Er kan zomaar wantrouwen en achterdocht ontstaan.  
Deze toerustingsavond is bedoeld om met elkaar uit te wisselen waar kansen en knelpunten liggen. Uitgangspunt is: leren van elkaar, elkaar toerusten, niet omdat het werk niet goed gaat maar vanuit een visie dat het misschien soms net iets anders kan.  Om elkaar enthousiast te houden en mogelijk een handvat aangereikt te krijgen. Het is bedoeld als steun in de rug voor iedereen die namens ons allen de wijk ingaat, elke keer weer.     
 
We bezinnen ons op thema’s als: Hoe begin ik een gesprek? Hoor ik echt wat er gezegd wordt? Wat klinkt er mee bij mijzelf? Zit er meer achter een opmerking of vraag? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten vraag, en wat zijn de effecten daarvan?    We starten de avond om kort na te denken over: wat is pastoraat? Is het alleen gezelligheid, en is dat dan fout of goed? Is er meer….? Waar liggen kansen om elkaar wezenlijk te ‘raken’?   Marja van Gaalen leidt de avond . Zij heeft jarenlang als geestelijk verzorger in een zorginstelling gewerkt en als pastoraal werker in diverse kerkelijke gemeenten veel ervaring opgebouwd in het pastorale bezoekwerk en trainingen gegeven. U bent van harte welkom! Graag vooraf even aanmelden bij de wijkcoördinator

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype