zoomtext

De eerste zondag in de Veertig Dagen. Vanouds wordt deze zondag in kerklatijn ‘Zondag Invocabit’ genoemd, naar de woorden uit Psalm 91 vers 15 “Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden”. De hoofdlezing op deze zondag is Matteüs 4, 1-11, het verhaal over Jezus in de woestijn.

De liturgie in deze bezinningstijd van het kerkelijk jaar is iets anders dan gebruikelijk. Het Gloria vervalt, we geven nu plaats aan schuldbelijdenis, genadeverkondiging en het lezen of zingen van (een versie van) de Tien Geboden. Ook het grote kruis krijgt een plek voorin de kerk en wordt door tieners binnengedragen. De liturgische kleur paars bepaalt ons nog eens extra bij de bijzondere weken waarin we gekomen zijn op weg naar Pasen.

De kinderen volgen het project van Bible Basics, waarin het deze zondag gaat over het begin van de Bergrede.

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype