zoomtext

Op vrijdag, 6 maart a.s., is het weer Wereldgebedsdag. Om 19.00 uur wordt dan een dienst gehouden in de Doopsgezinde Vermaning. Dit is één van de oecumenische diensten die jaarlijks door de Raad van Kerken van Monnickendam wordt georganiseerd. De liturgie voor deze dienst is dit jaar voorbereid door vrouwen van het comité van de Wereldgebedsdag van Zimbabwe. Het is geen dienst waar alleen wordt gebeden, maar waarin ook wordt gelezen uit de bijbel, met elkaar wordt gezongen en een korte overdenking wordt gehouden.

Het thema voor deze viering is: “Sta op en ga!”. De bijbehorende lezing is uit Johannes 5: 2–9a. Dit gaat over de genezing van de lamme in het badhuis Bethesda. 

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype