zoomtext

De tweede zondag in de Veertigdagentijd. In deze periode geen kyrie en Gloria, maar verootmoediging en de Tien Geboden. De lezing uit het evangelie is Mattheüs 17: 1-9, uit de brieven: Filippenzen 3: 7-14, uit het Oude Testament: Exodus 24: 12-18. Wie zich inhoudelijk wil voorbereiden, kan zich, bijvoorbeeld, al in de lezingen verdiepen en zich afvragen waarom ze op deze zondag bijeengebracht zijn. De cantorij o.l.v. Wim Dijkstra zet ons zingen extra kracht bij.

Klik hier voor de liturgie van de dienst.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype