zoomtext

Voorgangers: ds. Eugène Baljet, pastor Henk Bak en ds. Martien Pettinga

Het is dit jaar een driekwart eeuw sinds de Bevrijding. De beoogde plechtigheden en feestelijkheden worden lelijk verstoord door de Corona-crisis. Ook te Monnickendam zal het programma er anders uit moeten zien dan gedacht.
In de televisiedienst van 3 mei zullen we bij die Bevrijding stil staan. In de Kerk doe je dat godsdienstig, vanuit de gedachte dat God zich met ons leven bemoeit. Dat besef leefde in de meidagen van ‘45 bij tallozen. Dat werd niet aangepraat, maar kwam spontaan uit het hart op. God werd gedankt voor de  geboden uitkomst, het verhoren van de gebeden. Een overtuiging niet zonder problemen.
Wij denken die morgen over toen en nu en over beneden en boven na aan de hand van Psalm IX.

Klik hier voor de liturgie van de dienst

Klik hier om een bijdrage te leveren aan de collecte

Collectedoel: Gemeenschap van Sant’Egidio Nederland
De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in voor dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden en mensen met psychiatrische problemen.
In Nederland organiseert de Sant’Egidio onder andere jaarlijks het ‘Gebed voor de Martelaren’ in Apeldoorn. Hierbij komen christenen bij elkaar om te bidden voor alle christenen in het afgelopen jaar die omwille van hun geloof vermoord werden. En Amsterdam trekt een groep jongeren regelmatig naar buiten om onze vrienden van de straat op te zoeken, een goed gesprek te hebben en waar gewenst eten en drinken uit te delen. Aan de Franciscustafel ontvangen we 60 daklozen, eenzamen en psychiatrisch patiënten. Zo ontstaat een goede basis voor vriendschap en trouw die levens kan veranderen.
U kunt het mooie werk van de Gemeenschap van Sant’Egidio steunen met een gift.
Zie ook https://www.santegidio.nl/amsterdam/

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype