zoomtext

voorgangers: ds. Eugène Baljet, pastor Henk Bak en ds. Charlotte Kremer, met muzikale medewerking van Wim Dijkstra

Op deze laatste zondag in de Paastijd keren we in de televisiedienst graag nog eens terug naar het beroemde hoofdstuk 15 van de 1e Korinthebrief. Het is geheel gewijd – en vandaar ook zo beroemd – aan het geloof in de opstanding uit de dood. Die van Jezus en, als een consequentie ervan, ook die van hen die op Hem hopen. Vorig jaar in de Paastijd hebben we meer-malen uit dit geweldige hoofdstuk gelezen.
Dit keer lezen we vers 49-56, en wellicht wordt vers 50 voor onze gedachten de uitvalsbasis: ‘wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God;  het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergan-kelijkheid.’ Een weemoedige gedachte, in het geloof van de apostel omgetoverd tot een blijde boodschap!  Lees maar, want – zoals zo dikwijls in de Schrift –  er staat niet wat er staat.

Klik hier voor de liturgie van de dienst

Klik hier om een bijdrage te leveren aan de collecte

Collectedoel: Pater Zwarthoed - Jongeren bouwen voor jongeren

Pater Dick Zwarthoed is in 1967 tot priester gewijd. Tijdens zijn studietijd heeft hij 3 jaar stagewerk verricht in de Congo, wat hem ertoe heeft gebracht de rest van zijn leven zich in te zetten voor het welzijn van de straatkinderen in de Congo.
Hij werkt daar als priester, maar ook als het ware als bouwondernemer. Hij heeft ervoor gezorgd dat er scholen, kerken en ziekenhuizen zijn gerealiseerd. Thans is hij actief in en om de plaats Lubumbashi. Hij heeft ervoor gezorgd dat er voor de straatkinderen onderwijs is gekomen en dat er een (ambacht)school is gebouwd waar zij de kans krijgen een vak te leren en een toekomst op te bouwen.
Er staan meer kinderen op de wachtlijst dan er geplaatst kunnen worden. Dat is de reden dat Pater Dick ons heeft benaderd of wij een bijdrage willen schenken voor de bouw van extra lokalen. Deze lokalen zullen worden gebouwd door (oud-)leerlingen van deze school, vandaar het thema “JONGEREN BOUWEN VOOR JONGEREN”.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype