zoomtext

VERBINDING VERBROKEN ?!

Verbinding: een woord dat in de actuele situatie van de afgelopen maanden essentieel leek. Veel vergaderingen en ontmoetingen gingen online. Dus was het hebben van een goede verbinding voorwaarde.  Maar ontmoetten we elkaar online ook werkelijk? De afstand vormde een voelbare kloof, kwam die onderlinge verbinding wel tot stand? Ik hoorde signalen van eenzaamheid, van een soort gelatenheid… ik sta er alleen voor.
En hebt u het ook zo gemist? Niet samen de kerkdiensten kunnen bijwonen,  niet die onderlinge verbondenheid voelen: delen van wat ons beweegt. Delen van ons geloof in het zingen en bidden, vieren en dienen. Fijn dat we nu weer voorzichtig samen mogen komen in de vieringen, in ieder geval elkaar weer zien en op afstand spreken in verbondenheid met elkaar en de eeuwige God.
We lezen deze zondag een gedeelte uit 1 Koningen 19:  de profeet Elia lijkt ten einde raad,  hij gaat liggen onder een struik en het hoeft van hem niet meer…..de verbinding met de God van zijn voorvaderen lijkt verbroken. De 2e lezing is uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 12: 44-50 waar Jezus over zichzelf verkondigt dat Hij gezonden is door God zijn hemelse Vader en zo voor altijd met Hem verbonden is. Waar en met wie zoeken wij verbinding, hoe voelen wij ons verbonden in geloof en leven? Dit thema klinkt door op deze zondag. 

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype