zoomtext

Een bijzondere ochtenddienst in de Grote Kerk. Niet in het minst omdat we het Heilig Avondmaal vieren. Dat is in coronatijd geen vanzelfsprekendheid. De diakenen en de voorganger hebben daarom grondig nagedacht over de wijze waarop we het avondmaal zullen vieren. Anders dan we gewoon zijn. We doen het niet zittend aan tafel in het koor, dat kan nu niet. We drinken ook niet uit één beker. We nemen niet zelf brood en de voorganger neemt het brood evenmin zelf in handen.
Er komt een grote tafel voorin de kerk, met daarop op aparte schaaltjes een hostie en (biologisch afbreekbare) bekertjes met wijn of druivensap. Ieder loopt op gepaste afstand naar voren, neemt zelf een hostie en een bekertje en gaat ermee terug naar de zitplaats. Als ieder hostie en bekertje genomen heeft, spreekt de voorganger de plechtige woorden uit, en nemen we hostie en wijn/druivensap tot ons. Op deze manier kunnen we én de heiligheid én de veiligheid garanderen.
Lezingen in deze dienst zijn Nehemia 9, 15-20 en Matteüs 14, 13-14. Ook nu proberen we met veel samenspraak de levendigheid van de dienst te dienen.

Klik hier om een bijdrage te leveren aan de collecte

Collectedoel: De Hezenberg – Geloof in verandering
Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed de Hezenberg. De medewerkers van de Hezenberg geloven in verandering en helpen mensen om duurzame veranderingen in hun persoonlijke levens en omstandigheden te realiseren. Daarbij gaan ze uit van onze christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Het pastoraat is wezenlijk onderdeel van hun identiteit. Zingeving speelt daarom een belangrijke rol binnen hun programma’s.
Zij geloven dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft en zien ieder mens als waardevol schepsel en geloven dat iedereen zich door God geliefd mag weten. De Hezenberg dient als een tijdelijke leefgemeenschap waar we onze gasten de rust en ruimte bieden om na te denken over zijn of haar plaats in dit leven.
Meer informatie vindt u op https://hezenberg.nl

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype