zoomtext

De derde voorganger in deze serie bijzondere avondgebeden is Hans Abma. Introductie van Hans is nauwelijks nodig. Hans heeft lang gewerkt in de juridische wereld, maar omdat hij daarover nog niet lang geleden uitvoerig verteld en geschreven heeft – op Kerkplein – kiest hij deze avond een andere invalshoek. Voor wie hem kent geen verrassing: de natuur. Maar de wijze waarop hij ons in dit avondgebed daarin mee zal nemen, zal ongetwijfeld een verrassing zijn!

In deze avondgebedsdienst zal Hans enkele gedachten met U delen over psalm 8 en de eerste twee verzen van psalm 24 . Het thema in deze dienst zal gaan over de verbinding van het christelijk geloof en onze omgang met de schepping. Anders gezegd; Wij eren God niet voldoende als de schepping van alle kanten bedreigd wordt en verzaken onze taak , omdat de zorg voor die prachtige schepping immers door God aan de mens is toevertrouwd.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype