Collecte 1 oktober
Kerk in Actie collecte NOODHULP Marokko en Libië 
Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië.
In Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakesh.
Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak.
In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie.
Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

Zondag 1 oktober wordt in beide kerkdiensten voor dit doel gecollecteerd.
De diaconie PGM zal de opbrengst van deze collecten ruimhartig aanvullen.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437
t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. NOODHULP Marokko & Libië

Scan de QR-code en uw bijdrage gaat automatisch naar het doel waarvoor in die week wordt gecollecteerd.


 
terug