Collectedoel 12-18 maart

Omzien naar gevangenen in Nederland
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen,maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.
Lees meer op www.kerkinactie.nl/40dagentijd
Geef dan aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. omzien gevangenen
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug