Collectedoel 19-25 maart

Ontdekken in kliederkerk
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Geef dan aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. Kliederkerk
Meer informatie kerkinactie.nl/40dagentijd 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug