Collectedoel 21-27 mei

Kerk in Actie: MISSIONAIR WERK
Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving

In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land.
Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89 RABO 0354 055 437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. KIA Missionair werk of doneer online.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug