Collectedoel 24-30 september

KERK IN ACTIE: COLLECTE ZENDING
SYRÏE- Kerk als plek van hoop en herstel
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Het is moeilijk om aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Geef dan aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. KIA Syrïe

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug