Collectedoel 26 maart - 1 april

Bangladesh – kansen creëren voor jongeren
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere wereld diaconale projecten. Helpt u mee? Geef dan aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. Kansen voor jongeren Bangladesh.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangaldesh
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug