Collectedoel 26 nov - 2 dec

Kerk in Actie: Pastoraat
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van  geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug