Collectedoel 28 mei - 3 juni

Kerk in Actie: PINKSTERZENDING
Egypte- Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte
Geef dan aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89 RABO 0354 055 437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. collecte Egypte of doneer online.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug