Collectedoel 29 januari - 4 februari

Kinderen en jongeren: Nederland speelt Sirkelslag
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Meer informatie kerkinactie.nl/collecterooster

Geef dan aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. collecte
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
terug