Lutherse kerk

De Lutherse Kerk is een uit het midden van de 18e eeuw daterende zaalkerk.
Adres: Zuideinde 39, 1141 VG. 
Het aangrenzende clubhuis bevindt zich op nummer 41.

Voor kerkelijke aangelegenheden:
Koster Hendrien Douwsma, tel. 0299-652141
e-mail: rwdouwsma@planet.nl

Voor overig gebruik:
Koos Broekzitter, tel. 0299-742076
e-mail: k.h.broekzitter@gmail.com
Zie ook website 
www.luthersekerkmonnickendam.nl

terug