Open kerkVanaf oktober is de kerk één zaterdag per maand geopend, tegelijk met de voedselbankinzameling. We richten ons op ontmoeting en een kleine activiteit.
Zaterdag 10 december kerststukjes maken met Alie Sluis

In de kerkzaal is ruimte voor bezinning en  de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken.
Wilt u ook een keer helpen dan kunt u zich opgeven: koster.opstandingskerk@ziggo.nl 

terug