Toerusting voor de Wijkteams en andere belangstellenden

Het contact houden met de mensen in en rond de gemeente in bijvoorbeeld huisbezoeken is een intensief werk. Het is belangrijk om elkaar daar in te bemoedigen en scherp te houden. We bieden graag 3 bijzondere woensdagavonden aan in het voorjaar met verschillende thema’s:
[18 januari: Het waarnemen van de ander in de ontmoeting. - door Peter Bijl]

15 februari: Het verkennen van grenzen in de ontmoeting.
Alexander Noordijk is predikant van de PGM. Hij verkent met ons waar de mogelijkheden van het pastoraat tegen grenzen aanlopen. Vanuit het pastoraat kun je misschien niet de juiste hulp bieden. Of het pastoraat krijgt de vorm van ondersteuning bij het aanvaarden van het onvermijdelijke.
22 maart: Helpen bij verlies en verdriet.
Trinus Hibma is tijdelijk predikant in Monnickendam. Hij biedt een inkijkje in het werk van Manu Keirse, destijds hoogleraar in Leuven en gespecialiseerd in omgaan met rouw en verdriet. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald. Op het internet vind je ook het nodige over hem. Zijn belangrijkste werk “Helpen bij verlies en verdriet” is een soort standaardwerk voor iedereen die beroepsmatig of uit grote betrokkenheid een ander nabij wil zijn in verdriet en rouw. Er is zeker ook ruimte op deze avond om je eigen ervaring in te brengen.
Deze avonden zijn van 20.00 tot maximaal 22.00 uur in de Opstandingskerk. U helpt ons door u van tevoren op te geven bij een van de predikanten. Hartelijk welkom!
terug