Toerustingsavonden Pastoraat Voorjaar 2024

Voor de leden van de wijkteams, voor gemeenteleden die vanuit pastoraal of diaconaal oogpunt anderen willen steunen door aandacht, bezoek of welke vorm dan ook, maar ook voor andere belangstellenden.

In het voorjaar worden 3 avonden gehouden op wisselende avonden in de week.
Data: 26 februari, 19 maart en 17 april
Tijdstip: 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Opstandingskerk

De avonden verlopen aan de hand van een zogeheten ‘Casus’, dat is een verslagje van een gesprek of situatie dat een van de deelnemers aanlevert.

maandag 26 februari: Peter Bijl - 'Belasting in de mantelzorg'
dinsdag 19 maart: Trinus Hibma - 'Trouw in de lange duur van rouw'
woensdag 17 april: Alexander Noordijk - 'Spelregels en veiligheid in sociale- en familierelaties'
terug