Update Werkgroep Kerk naar Buiten

Vorig jaar hadden we activiteiten waaraan veel mensen gehoor gaven. We willen ook dit jaar weer mensen bereiken/ontmoeten via laagdrempelige activiteiten.
Aan de volgende items wordt gewerkt:
a) Openluchtdienst op het Hemmeland. Die is gepland op zondag 30 juni a.s. We werken aan de liturgie en muziek: in samenwerking met de band. Na afloop is er koffie en wellicht zijn er mensen die voor iets lekkers willen zorgen?
b) Rommelmarkt op 7 september. Vorig jaar stond er een telefooncel op de markt en konden mensen in het boek iets schrijven over HOOP. Daar kwamen veel reacties op en hebben we mooie gesprekken gevoerd. We hebben dit verwerkt in de dienst van de zondag daaropvolgend. Voor dit jaar willen we ook weer met de bezoekers in contact komen/in gesprek gaan en hebben we hiervoor een nieuw item bedacht. Ook deze uitkomst willen we terug laten komen in de kerkdienst. 
c) Running Diner 2024. De eerste editie in 2023 was zeer geslaagd: veel positieve reacties van de deelnemers. We hebben besloten om het te herhalen op 19 oktober a.s. Dit gaan we uitwerken en u/jij hoort van ons.
Zet deze data alvast in uw/jouw agenda.
 
terug