18+ CatecheseGeloven, leren begrijpen wat het christelijk geloven onderscheidt van andere manieren; hoe je met niet-gelovige vrienden begrijpelijk over geloven kan praten, het belang van twijfel; wat je er aan hebt om toe te leven naar het doen van geloofsbelijdenis enz.: je kunt je oefenen in catechese 18+.
Dag en tijdstip van de samenkomsten: in overleg met de deelnemers. Aanmelding: per mail, telefonisch, of wanneer we elkaar tegenkomen.
ds. Alexander Noordijk 06-24920344
 
terug