Gebouwen

Naast de kerkelijke aangelegenheden kunnen de gebouwen en ruimten van de Protestante Gemeente Monnickendam ook worden gebruikt voor concerten, optredens, vergaderingen, cursussen en velerlei andere bijeenkomsten. Dit betreft de twee prachtige historische kerkgebouwen Grote Kerk en Lutherse Kerk, de multifunctionele Opstandingskerk, gebouw Samuel en het historische Weeshuis. De verhuur kan per seizoen, voor een deel van het seizoen of op éénmalige basis. De beschikbare gebouwen en ruimten zijn van groot tot klein met elk hun specifieke mogelijkheden.
Voor meer informatie: zie Gebouwen

Schenkingen

De Protestantse Gemeente Monnickendam is een zogeheten ANBI-instelling (= ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dat betekent dat de betaalde bijdragen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Daarbij gelden wel bepaalde grenzen. De jaarlijkse bijdrage kan ook worden voldaan door middel van de zogeheten vijfjarige schenkingsovereenkomst, in dat geval is de betaalde bijdrage altijd volledig aftrekbaar. Voor nadere informatie stuur een e-mail naar: 
secr.kerkrentmeesters@pgmonnickendam.nl

Meer informatie is te vinden onder: Schenkingen

Klik hier voor het overzicht van de laatste jaarrekeningen en de ANBI-gegevens van de PGM.