Digitaal collecterenVoor mensen die de kerkdienst thuis via Omroep PIM volgen is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren aan de collectes via het platform: www.kerkbijdrage.nl. Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn waarbij via iDEAL een bijdrage kan worden gegeven. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor het collectedoel van die week. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel.
Via kerkbijdrage.nl kunt u uw gift overmaken voor het diaconale doel én voor de kerkgemeente van de PGM.

Collectedoel 26 februari -3 maart

COLLECTE 3 MAART KERK IN ACTIE ZENDING: PREDIKANTEN OPLEIDEN VOOR HET MIDDEN -OOSTEN

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology in Beiroet leidt predikanten op voor het hele MiddenOosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met naar activiteiten de christelijke minderheid in de 14 regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt als theologiedocent en studentenpastoor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf.

Spaar mee voor GRATIS Artis kaartenNet als vorig jaar kunt u bij de DEKA-MARKT weer zegels sparen voor gratis toegangskaarten voor dierentuin Artis Amsterdam. Gebruikt u ze zelf niet? Dan kunt u ze inleveren in de bus in de hal van de Opstandingskerk. U mag ze ook in de brievenbus van de Opstandingkerk gooien. Bij voorkeur volle spaarkaarten of losse zegels nog niet opgeplakt zodat wij de kaarten vol kunnen maken.
In de Dekamarkt in Monnickendam staat ook een doos van de diaconie bij de kassa’s waarin de zegels kunnen worden gedeponeerd. 

Bij de vorige acties hebben wij respectievelijk ruim 100 en 80 kaarten kunnen uitdelen aan cliënten van de voedselbank en inwoners van Waterland waar wij via maatschappelijk werk, WMO of de wijkteams contact mee hebben.  Heeft u zelf iemand in uw omgeving de wel een  extraatje kan gebruiken laat het even weten via één van de diakenen of stuur een mailtje naar de diaconie Secr.diaconie@pgmonnickendam.nl  De toegang Artis kost €20,=  tot  €27,50  per persoon. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
We hopen ook dit keer op een succesvolle aktie.

Diaconie Monnickendam

 

Bazaar OpstandingskerkBij de Opstandingskerk vindt op de 1e zaterdag in september de jaarlijkse rommelmarkt plaats van 9.00 uur tot 15.00 uur. In de week daarvoor worden op zaterdag de spullen in heel Monnickendam opgehaald. Aansluitend wordt alles gesorteerd; ruim 100 vrijwilligers werken hieraan mee. De opbrengst komt ten goede aan kerkelijke, diaconale en maatschappelijke doelen ver weg en dichtbij. Gemeenteleden kunnen projecten voordragen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wolly de Wit  0299-651016 
Cor Huisman 0299-651648 coördinator ophalen   

BloemenfondsHet bloemenfonds zorgt voor de bloemen die zondags in de kerk staan. Deze bloemen gaan iedere zondag als een groet van de gemeente naar een gemeentelid.
Contactpersoon:
Henny van Geemen 06-53404907

VoedselbankElk tweede weekend van de maand wordt op zaterdag bij de hoofdingang van de Opstandingskerk en zondag voorafgaande aan de kerkdiensten producten ingezameld voor de voedselbank Purmerend/Waterland. De ingezamelde producten worden door vrijwilligers naar de Voedselbank gebracht. De diaconie stelt in noodsituaties ook voedselpakketten beschikbaar.
Coördinatie voedselbank namens de diaconie:
Alie Sluis 06-33484274

Stichting Samen EtenSamen Eten – Iedereen is welkom. U hoeft geen kerklid te zijn. Kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Samen Eten is opgezet en wordt uitgevoerd door de gezamenlijke kerken in Monnickendam en Humanitas. Het is op elke tweede vrijdag van de maand om 12.30 uur  in het Lutherse clubhuis, Zuideinde 41. Aanmelding vooraf is nodig, omdat er een wachtlijst is. Deelnemers die slecht ter been zijn kunnen opgehaald worden. De kosten zijn € 7,00 per maaltijd.
Coördinator: Wolly de Wit         0299-651016
Gastvrouw:  Els van der Lingen 0299-651936

Stichting VluchtelingenWerkDe Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan en Noordwestholland (SV) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. De Protestantse Gemeente Monnickendam heeft regelmatig contact met de Stichting VluchtelingenWerk. De stichting weet ons te vinden als er hulp nodig is in financiële zin en ook bij praktische vragen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland.

MevokiMevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Men leidt leerkrachten op en zorgt ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten.
Contactpersoon: Tineke Kooistra 06-51140951
 

Stichting Hulp Oost EuropaDe stichting Hulp Oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers (HOEBOEH) geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Republiek Moldavië. In Moldavië de renovatie van een bejaardenhuis/kinderhuis in Caplani. Financiële en materiële hulp aan bejaardenhuis/kinderhuis in Rascaeti-Noi, en kinderopvang/gaarkeuken in Purcari. Deze projecten vangen sinds februari 2022 vluchtelingen op uit Oekraïne. HOEBOEH ondersteund deze projecten financieel met extra geld voor hulp aan de vluchtelingen.
In Roemenië wordt financiële en materiële hulp gegeven aan Huis Emanuel, opvanghuis voor alleenstaande moeders in de plaats Codlea. Vakantiezomerkampen, internaat/school van Alfa & Omega in Oradea. Psychiatrisch ziekenhuis in Zarnesti, en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan.
Alle projecten worden twee keer per jaar bezocht en dan wordt besproken wat we eventueel met elkaar kunnen verbeteren. Elk jaar gaat in september/oktober een transport met hulpgoederen naar de projecten. De geldelijke middelen worden steeds belangrijker en noodzakelijk. In de projecten streeft men naar zelfsupport.
De stichting draait geheel op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties. Het bankrekeningnummer bij de Rabobank is NL76RABO0310725674 t.n.v. St. Hulp oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers.
Voor meer info zie ook: 
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.
Namens St. Hoeboeh: Ineke en Piet de Boer
06-53932140