Digitaal collecterenVoor mensen die de kerkdienst thuis via Omroep PIM volgen is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren aan de collectes via het platform: www.kerkbijdrage.nl. Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn waarbij via iDEAL een bijdrage kan worden gegeven. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor het collectedoel van die week. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel.
Via kerkbijdrage.nl kunt u uw gift overmaken voor het diaconale doel én voor de kerkgemeente van de PGM.

Collectedoel 24-30 september

KERK IN ACTIE: COLLECTE ZENDING
SYRÏE- Kerk als plek van hoop en herstel
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Het is moeilijk om aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Geef dan aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. KIA Syrïe

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Bazaar OpstandingskerkBij de Opstandingskerk vindt op de 1e zaterdag in september de jaarlijkse rommelmarkt plaats van 9.00 uur tot 15.00 uur. In de week daarvoor worden op zaterdag de spullen in heel Monnickendam opgehaald. Aansluitend wordt alles gesorteerd; ruim 100 vrijwilligers werken hieraan mee. De opbrengst komt ten goede aan kerkelijke, diaconale en maatschappelijke doelen ver weg en dichtbij. Gemeenteleden kunnen projecten voordragen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wolly de Wit  0299-651016 
Cor Huisman 0299-651648 coördinator ophalen   

BloemenfondsHet bloemenfonds zorgt voor de bloemen die zondags in de kerk staan. Deze bloemen gaan iedere zondag als een groet van de gemeente naar een gemeentelid.
Contactpersoon:
Henny van Geemen 06-53404907

VoedselbankElk tweede weekend van de maand wordt op zaterdag bij de hoofdingang van de Opstandingskerk en zondag voorafgaande aan de kerkdiensten producten ingezameld voor de voedselbank Purmerend/Waterland. De ingezamelde producten worden door vrijwilligers naar de Voedselbank gebracht. De diaconie stelt in noodsituaties ook voedselpakketten beschikbaar.
Coördinatie voedselbank namens de diaconie:
Alie Sluis 06-33484274

Stichting Samen EtenSamen Eten – Iedereen is welkom. U hoeft geen kerklid te zijn. Kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Samen Eten is opgezet en wordt uitgevoerd door de gezamenlijke kerken in Monnickendam en Humanitas. Het is op elke tweede vrijdag van de maand om 12.30 uur  in het Lutherse clubhuis, Zuideinde 41. Aanmelding vooraf is nodig, omdat er een wachtlijst is. Deelnemers die slecht ter been zijn kunnen opgehaald worden. De kosten zijn € 7,00 per maaltijd.
Coördinator: Wolly de Wit         0299-651016
Gastvrouw:  Els van der Lingen 0299-651936

Stichting VluchtelingenWerkDe Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan en Noordwestholland (SV) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. De Protestantse Gemeente Monnickendam heeft regelmatig contact met de Stichting VluchtelingenWerk. De stichting weet ons te vinden als er hulp nodig is in financiële zin en ook bij praktische vragen. Namens de diaconie  is Annelies Vroegindeweij de vaste contactpersoon.  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: 
www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland.

MevokiMevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Men leidt leerkrachten op en zorgt ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten.
Contactpersoon:
Tineke Kooistra 06-51140951
 

Stichting Hulp Oost EuropaDe stichting Hulp Oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers (HOEBOEH) geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Republiek Moldavië. In Moldavië de renovatie van een bejaardenhuis/kinderhuis in Caplani. Financiële en materiële hulp aan bejaardenhuis/kinderhuis in Rascaeti-Noi, en kinderopvang/gaarkeuken in Purcari. Deze projecten vangen sinds februari 2022 vluchtelingen op uit Oekraïne. HOEBOEH ondersteund deze projecten financieel met extra geld voor hulp aan de vluchtelingen.
In Roemenië wordt financiële en materiële hulp gegeven aan Huis Emanuel, opvanghuis voor alleenstaande moeders in de plaats Codlea. Vakantiezomerkampen, internaat/school van Alfa & Omega in Oradea. Psychiatrisch ziekenhuis in Zarnesti, en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan.
Alle projecten worden twee keer per jaar bezocht en dan wordt besproken wat we eventueel met elkaar kunnen verbeteren. Elk jaar gaat in september/oktober een transport met hulpgoederen naar de projecten. De geldelijke middelen worden steeds belangrijker en noodzakelijk. In de projecten streeft men naar zelfsupport.
De stichting draait geheel op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties. Het bankrekeningnummer bij de Rabobank is NL76RABO0310725674 t.n.v. St. Hulp oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers.
Voor meer info zie ook: 
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.
Namens St. Hoeboeh: Ineke en Piet de Boer
06-53932140

Werkgroep Waterland Werelddiaconaat

WWW-project 2023: Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda

De Werkgroep Werelddiaconaat Waterland kiest elk jaar een project waarbij mensen uit de regio direct betrokken zijn. Dit jaar is het doel voorgedragen door de PG Zuiderwoude-Uitdam/Broek in Waterland. De gemeenten die meedoen zijn: Marken, Zunderdorp, Ransdorp-Holysloot, Durgerdam, Monnickendam en Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland.
Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda is nu bijna 23 jaar geleden opgericht door Piet en Pita Buitendijk. Geraakt door de armoede en het grote aantal kinderen in nood besloten Piet en Pita in 2000 om zich vanuit hun huurhuis in Kampala toe te wijden aan de zorg voor kinderen die zijn verlaten, mishandeld, misbruikt of verweesd. Kinderen waarvan de familie niet getraceerd kon worden, werden door de politie van Kampala naar hen gebracht. In 2006 had het echtpaar al 47 kinderen opgevangen en verhuisden zij en hun medewerkers naar het huidige, grote terrein even buiten de stad Mukono. Op dit terrein konden nog meer kinderen een plaatsje krijgen en was er ruimte voor het bouwen van scholen, een kliniek en nog veel meer. Sinds de oprichting heeft Noah’s Ark de levens van honderden kinderen die ongewenst of wees waren kunnen redden. Velen konden uiteindelijk teruggeplaatst worden bij familieleden en op dit moment vinden zo’n 200 kinderen een liefdevol thuis in het kinderhuis of in één van de Family Units. Meer dan 500 leerlingen en studenten krijgen onderwijs op de scholen en de kliniek biedt gesubsidieerde medische zorg aan duizenden patiënten per jaar.
Van Niemand tot Iemand. Omstandigheden leiden er soms toe dat iemand bestempeld wordt als een niemand:’ Je bent het niet waard om moeite of geld in te stoppen. Noah’s Ark ontfermt zich over deze ‘niemanden’ op mentaal, spiritueel, lichamelijk en educatief gebied. ‘New Horizon’ is een onderdeel van het project dat zich specifiek inzet voor goed onderwijs zodat de kinderen toekomstperspectief hebben. In Uganda is gratis onderwijs niet vanzelfsprekend zoals in Nederland. De benodigdheden voor een school waar kinderen goed onderwijs krijgen en verantwoord opgevoed worden zijn vaak niet voorhanden. Ouders moeten  bijbetalen en missen dat geld. Daardoor stromen kinderen niet door naar voortgezet onderwijs voor hun broodnodige verdere ontwikkeling. Financiële ondersteuning is hard nodig om de cirkel van armoede te doorbreken. New Horizon biedt onderwijs aan op eigen scholen, kleuterschool, basisschool en een school voor voortgezet- en beroepsonderwijs. Het Ugandese curriculum wordt gevolgd met extra aandacht voor les over de Bijbel, praktisch vaardigheden en sport en spel. Het gaat niet alleen om cijfers maar om de persoonlijke groei van ieder kind. Voor meer informatie: www.nacmu.nl/onderwijs

Stichting PendukaDe Namibië werkgroep Monnickendam ondersteunde ruim 25 jaar diverse projecten in het noorden van Namibië, in partnergemeente Endola. De leden van de werkgroep hebben recent besloten op te gaan als vrijwilligers in de Stichting Penduka.
Stichting Penduka ondersteunt vrouwen in geheel Namibië d.m.v. fondsenwerving en de verkoop van prachtige zelfgemaakte producten. Daarnaast wordt geld gegenereerd met het bakken van poffertjes bij diverse evenementen.