Digitaal collecterenVoor mensen die de kerkdienst thuis via Omroep PIM volgen is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren aan de collectes via het platform: www.kerkbijdrage.nl. Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn waarbij via iDEAL een bijdrage kan worden gegeven. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor het collectedoel van die week. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel.
Via kerkbijdrage.nl kunt u uw gift overmaken voor het diaconale doel én voor de kerkgemeente van de PGM.

Collectedoel 27 nov-3 dec

Kerk in Actie
Werelddiaconaat - Kinderarbeid in Colombia
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken en conflicten oplossen. Ze krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren.
Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437 t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. collecte

Bazaar OpstandingskerkBij de Opstandingskerk vindt op de 1e zaterdag in september de jaarlijkse rommelmarkt plaats van 9.00 uur tot 15.00 uur. In de week daarvoor worden op zaterdag de spullen in heel Monnickendam opgehaald. Aansluitend wordt alles gesorteerd; ruim 100 vrijwilligers werken hieraan mee. De opbrengst komt ten goede aan kerkelijke, diaconale en maatschappelijke doelen ver weg en dichtbij. Gemeenteleden kunnen projecten voordragen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wolly de Wit  0299-651016 
Cor Huisman 0299-651648 coördinator ophalen   

BloemenfondsHet bloemenfonds zorgt voor de bloemen die zondags in de kerk staan. Deze bloemen gaan iedere zondag als een groet van de gemeente naar een gemeentelid.
Contactpersoon:
Henny van Geemen 06-53404907

VoedselbankElk tweede weekend van de maand wordt op zaterdag bij de hoofdingang van de Opstandingskerk en zondag voorafgaande aan de kerkdiensten producten ingezameld voor de voedselbank Purmerend/Waterland. De ingezamelde producten worden door vrijwilligers naar de Voedselbank gebracht. De diaconie stelt in noodsituaties ook voedselpakketten beschikbaar.
Coördinatie voedselbank namens de diaconie:
Alie Sluis 06-33484274

Stichting Samen EtenSamen Eten – Iedereen is welkom. U hoeft geen kerklid te zijn. Kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Samen Eten is opgezet en wordt uitgevoerd door de gezamenlijke kerken in Monnickendam en Humanitas. Het is op elke tweede vrijdag van de maand om 12.30 uur  in het Lutherse clubhuis, Zuideinde 41. Aanmelding vooraf is nodig, omdat er een wachtlijst is. Deelnemers die slecht ter been zijn kunnen opgehaald worden. De kosten zijn € 7,00 per maaltijd.
Coördinator: Wolly de Wit         0299-651016
Gastvrouw:  Els van der Lingen 0299-651936

Stichting VluchtelingenWerkDe Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan en Noordwestholland (SV) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. De Protestantse Gemeente Monnickendam heeft regelmatig contact met de Stichting VluchtelingenWerk. De stichting weet ons te vinden als er hulp nodig is in financiële zin en ook bij praktische vragen. Namens de diaconie  is Annelies Vroegindeweij de vaste contactpersoon.  Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: 
www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland.

MevokiMevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Men leidt leerkrachten op en zorgt ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten.
Contactpersoon:
Tineke Kooistra 06-51140951
 

Stichting Hulp Oost EuropaDe stichting Hulp Oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers (HOEBOEH) geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Republiek Moldavië. In Moldavië de renovatie van een bejaardenhuis/kinderhuis in Caplani. Financiële en materiële hulp aan bejaardenhuis/kinderhuis in Rascaeti-Noi, en kinderopvang/gaarkeuken in Purcari. Deze projecten vangen sinds februari 2022 vluchtelingen op uit Oekraïne. HOEBOEH ondersteund deze projecten financieel met extra geld voor hulp aan de vluchtelingen.
In Roemenië wordt financiële en materiële hulp gegeven aan Huis Emanuel, opvanghuis voor alleenstaande moeders in de plaats Codlea. Vakantiezomerkampen, internaat/school van Alfa & Omega in Oradea. Psychiatrisch ziekenhuis in Zarnesti, en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan.
Alle projecten worden twee keer per jaar bezocht en dan wordt besproken wat we eventueel met elkaar kunnen verbeteren. Elk jaar gaat in september/oktober een transport met hulpgoederen naar de projecten. De geldelijke middelen worden steeds belangrijker en noodzakelijk. In de projecten streeft men naar zelfsupport.
De stichting draait geheel op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties. Het bankrekeningnummer bij de Rabobank is NL76RABO0310725674 t.n.v. St. Hulp oost Europa Buurtschap Overleek En Helpers.
Voor meer info zie ook: 
www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.
Namens St. Hoeboeh: Ineke en Piet de Boer
06-53932140

Werkgroep Waterland Werelddiaconaat


WWW-project 2022: Oud in Afrika

De Stichting Oud in Afrika houdt zich bezig met het verbeteren van het welzijn van ouderen in het westen van Ethiopië. Een groep lokale partners, de zusters van de congregatie, die stevig zijn geworteld in de lokale samenleving, verstrekken daar kleine pensioenen. Een pensioen bedraagt slechts 55 euro per jaar. Dat lijkt erg weinig. De zusters van de congregatie helpen liever meer mensen met kleine bedragen, dan minder mensen met grote(re) bedragen. De belangrijkste reden is dat in dit deel van het land erg weinig geld in omloop is. De meeste mensen in de regio hebben niet of nauwelijks inkomen.
Het idee is om geen te grote inkomensverschillen te veroorzaken, om problemen in de lokale gemeenschap te voorkomen. Daarnaast krijgen de ouderen eenmaal per jaar een extra uitkering van omgerekend acht euro. De vraag wie er in aanmerking komt voor zo’n picopensioen, wordt door een lokale raad van ouderen zelf beslist. Er worden meer dan 2000 mensen op deze manier van ondersteuning voorzien.
De samenwerking op het gebied van de picopensioenen loopt via een aantal lokale zusters op diverse plaatsen in Ethiopië, waaronder de hoofdstad Addis Abeba. Daar helpen de zusters, met behulp van o.m. het geld dat via Oud in Afrika binnenkomt, honderden ouderen aan een basisvorm van thuiszorg: wat medicijnen en kleding, verzorging, en andere broodnodige hulp. De donaties die gaan voor 100% terug naar de ouderenprojecten van de zusters in Addis en drie kleine steden in het westen van het land.
De stichting heeft geen betaalde krachten. Uw euro gaat voor vrijwel honderd procent naar de uitvoerende organisaties. Zie voor meer info: 
https://www.oudinafrika.org/

Stichting PendukaDe Namibië werkgroep Monnickendam ondersteunde ruim 25 jaar diverse projecten in het noorden van Namibië, in partnergemeente Endola. De leden van de werkgroep hebben recent besloten op te gaan als vrijwilligers in de Stichting Penduka.
Stichting Penduka ondersteunt vrouwen in geheel Namibië d.m.v. fondsenwerving en de verkoop van prachtige zelfgemaakte producten. Daarnaast wordt geld gegenereerd met het bakken van poffertjes bij diverse evenementen.