5/2 ZWO zondag Wereldwinkel Stichting  Ronoylion

Op zondag 5 februari  a.s.  zal  de Wereldwinkel weer aanwezig zijn in de hal van de Opstandingskerk, verzorgd door de Stichting Ronoylion uit Marken. 
Alle producten uit de Wereldwinkel  komen van kleine producenten uit diverse ontwikkelingslanden die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien en een eerlijk loon hebben gekregen voor hun arbeid.  De producten worden thuis gemaakt,  in groepsverband in werkplaatsen of in kleine fabriekjes. Door de afzet via de Wereldwinkel  kunnen deze producenten een menswaardig bestaan opbouwen. Vaak ook kan door de verkoop een kleinschalige vorm van sociaal stelsel opgezet worden of onderling een systeem van verstrekking van kleine microkredieten in het leven geroepen worden.
De opbrengst van deze zondag wordt door Ronoylion gebruikt om voor 5 dorpen mudboten te kopen. Dat zijn ploegen voor de natte rijstvelden die per dorp in coöperatief verband worden gebruikt om de gezamenlijke velden te bewerken. Bij de stand hangt een foto van een mudboot.
Door de aankoop van de artikelen steunt u dus èn het projectwerk van Ronoylion èn de mensen uit diverse ontwikkelingslanden die met de vervaardiging van de producten in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Toekomst van de kerk

Inzameling VoedselbankZaterdag 11 februari
is het weer zover, we zamelen producten in voor de voedselbank.

U kunt houdbare voedingsmiddelen en/of verzorgingsproducten tussen 10 en 12 uur brengen bij de Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan in Monnickendam.
De producten gaan naar de voedselbank in Purmerend. Het aantal klanten bij de voedselbank stijgt, dus is er steeds meer nodig. Denk vooral aan soep, pasta en rijst en potten met groente, olijfolie en wasmiddel. Laten we ervoor gaan dat er een flink aantal kratten kunnen worden afgeleverd bij de voedselbank!
Ook zijn cartridges en oude mobieltjes welkom, deze gaan naar Stichting de Opkikker. Verder kunnen er weer gebruikte brillen ingeleverd worden, postzegels zamelen we ook in. Van harte bij u aanbevolen.

 

TafelTijdTafelTijd is een initiatief van de PG Monnickendam en Stichting Wijdekerk. TafelTijd is samen kerk zijn van LHBT+ en betrokken of geïnteresseerde anderen. Je hoeft geen LHBTI+ te zijn om deel te nemen aan tafeltijd, iedereen is van harte welkom!!
En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in gesprek met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen elkaar en steunen elkaar daarmee in het geloof. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en elkaar geen meningen of opvattingen opdringen.
Iedereen is welkom met de eigen levens- en geloofsopvattingen. Meer info over TafelTijd: https://www.wijdekerk.nl/tafeltijd
Datum en tijd: zaterdag 11 februari – 17.30 uur
Plaats: De Opstandingskerk
Informatie en aanmelding:
ds. Alexander Noordijk, a.noordijk@protestantsekerk.nl
Lianne Boots, lianneboots@live.nl

Toerusting voor de Wijkteams en andere belangstellenden

Het contact houden met de mensen in en rond de gemeente in bijvoorbeeld huisbezoeken is een intensief werk. Het is belangrijk om elkaar daar in te bemoedigen en scherp te houden. We bieden graag 3 bijzondere woensdagavonden aan in het voorjaar met verschillende thema’s:
[18 januari: Het waarnemen van de ander in de ontmoeting. - door Peter Bijl]

15 februari: Het verkennen van grenzen in de ontmoeting.
Alexander Noordijk is predikant van de PGM. Hij verkent met ons waar de mogelijkheden van het pastoraat tegen grenzen aanlopen. Vanuit het pastoraat kun je misschien niet de juiste hulp bieden. Of het pastoraat krijgt de vorm van ondersteuning bij het aanvaarden van het onvermijdelijke.
22 maart: Helpen bij verlies en verdriet.
Trinus Hibma is tijdelijk predikant in Monnickendam. Hij biedt een inkijkje in het werk van Manu Keirse, destijds hoogleraar in Leuven en gespecialiseerd in omgaan met rouw en verdriet. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald. Op het internet vind je ook het nodige over hem. Zijn belangrijkste werk “Helpen bij verlies en verdriet” is een soort standaardwerk voor iedereen die beroepsmatig of uit grote betrokkenheid een ander nabij wil zijn in verdriet en rouw. Er is zeker ook ruimte op deze avond om je eigen ervaring in te brengen.
Deze avonden zijn van 20.00 tot maximaal 22.00 uur in de Opstandingskerk. U helpt ons door u van tevoren op te geven bij een van de predikanten. Hartelijk welkom!

Kloosterweekend 2023

Pak je agenda en noteer alvast 12 mei t/m 14 mei 2023!
Tijdens het weekend beleven wij samen het kloosterleven van de Benedictijnen in de Sint Andriesabdij dichtbij Brugge. Een ontmoeting met monniken van verschillende generaties en achtergronden met uiteenlopende karakters en activiteiten.
Al vele jaren mogen wij (jongeren en ouderen) in dit klooster een weekend tot rust komen, volgens sommigen zelfs thuiskomen. Dagelijks bidden, zingen, praten en eten wij met de monniken in hun dagritme. Tijdens het weekend behandelen wij een thema die als rode draad door het weekend loopt.
De kosten bedragen ca. 50 euro per persoon per dag (inclusief maaltijden).
Voor het meerijden wordt een vergoeding voor de benzinekosten gevraagd. Er is plaats voor 21 deelnemers.
Wilt u/ wil jij met ons mee om deel te nemen aan deze bijzondere ervaring?
Geef je dan snel op en stuur een mail naar: lianneboots@live.nl

Uitzending kerkdiensten

De ochtenddiensten zijn te volgen via Omroep-Pim op het Ziggo kanaal 46 of KPN kanaal 1442 of via internet op: https://www.omroep-pim.nl/tv/livestream.

Klik hier voor de liturgie van de ochtenddienst op 5 februari 2023.

De werkgroepen Beeld & Geluid van de Grote Kerk en de Opstandingskerk regelen de opname, het geluid en de uitzendingen in de kerken van kerkdiensten, uitvoeringen en concerten. Ook verzorgen zij het beeld en geluid naar het verzorgingshuis Swaensborch en enkele aanleunwoningen. Tevens maken zij op verzoek beeld- en geluidsopnames. In alle kerken is een ringleidingsysteem voor slechthorenden aanwezig.