Uitzending kerkdiensten
De ochtenddiensten zijn te volgen via Omroep Pim en via deze website; avonddiensten zijn alleen te volgen via deze website.
Als er een storing is bij Omroep Pim dan kan de dienst wel via deze website worden bekeken.
Ook is het mogelijk om diensten terug te zien.
Kijk voor meer informatie onder Kerkdiensten.

Klik hier voor de liturgie van de ochtenddienst in de Grote Kerk op zondag 9 juni 2024.
Klik hier voor de liturgie van de avonddienst in de Opstandingskerk op zondag 9 juni 2024.


 

Rommelmarkt Opstandingskerk 2024


ROMMELMARKT OPSTANDINGSKERK 2024
Woensdag 29 mei week is de rommelmarktcommissie weer bij elkaar geweest om de eerste afspraken te maken voor de rommelmarkt Opstandingskerk 2024. Om alvast te noteren:
Zaterdag 31 augustus is de ophaaldag, de week erna, zaterdag 7 september de grote rommelmarkt.
Samen met ruim 100 vrijwilligers hopen we er weer een mooie feestelijke dag van te maken. De komende tijd zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Vaste vrijwilligers krijgen een uitnodiging en u kunt ook lezen hoe u zich kunt aanmelden als vrijwilliger. Uw hulp is hard nodig.
Traditiegetrouw gaat 50% van de opbrengst naar onze eigen PGM en 50% naar diaconale en maatschappelijke projecten ‘ver weg en dichtbij’. Elders in dit kerkblad kunt u lezen hoe u een project kun voordragen. Een werkgroep bestaand uit leden van de diaconie en de rommelmarkt commissie zal zich ‘buigen’ over de aanvragen en met een advies komen.
Rommelmarktcommissie PGM

 

OPROEP AANMELDEN GOEDE DOELEN VOOR DE ROMMELMARKT VAN 7 SEPTEMBER 2024

De eerste voorbereidingen voor de rommelmarkt in september zijn weer gestart!
We willen u daarom vragen weer na te denken over het aandragen van goede doelen voor deze rommelmarkt van 2024. De bedoeling is dat er kleinschalige projecten met een diaconaal /maatschappelijk karakter worden voorgedragen, waarbij direct hulp geboden wordt door mensen die u persoonlijk of via uw contacten kent. Om een goede keus te kunnen maken vragen we u om te motiveren waarom u dit doel voordraagt. Deze doelen kunnen plaatselijk/regionaal, landelijk of wereldwijd zijn.
Daarnaast is het de bedoeling dat vertegenwoordigers van de doelen tijdens deze rommelmarkt aanwezig zijn om op een speciaal hiervoor ingerichte marktkraam hier iets te presenteren van hun werk. Mocht dit niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld bij een buitenlands project) dan kunt u dit melden aan de secretaris, er kan dan gekozen worden voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief, folder en/of fotomateriaal van het project.
Tot uiterlijk woensdag10 juli a.s. kunt een voordracht doen u bij (voorkeur per e-mail secr.diaconie@pgmonnickendam.nl ). Lukt het niet via e-mail dan kan het ook via de post: Diaconie PGM, p/a Graaf Willemlaan 1, 1141 XA of in het postvak van de diaconie in de hal van de Opstandingskerk.
Evenals voorgaande jaren zal een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de rommelmarkt commissie en de diaconie uit de ingezonden projecten 4 doelen kiezen.
Het is verplicht bij uw opgave in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
Naam en plaats goede doel
Motivatie voor het gekozen doel
Contactgegevens aanmelder (e-mailadres en tel. nummer)
Contactgegevens goede doel, (e-mailadres, tel. nummer en website)
ANBI-registratie, IBAN-bankrekeningnummer Daarnaast bij voorkeur wat informatie of documentatiemateriaal.

Diaconie PGM

Thema vieringen in de zomer

In de zomer van 2020 is gestart met de z.g. zomeravondvieringen door leden van de PGM.
Met veel enthousiasme is gewerkt aan het verzorgen van de vieringen. Ook de reacties vanuit de gemeente waren overwegend enthousiast en positief.
Dit jaar zullen de zomeravondvespers verzorgd worden door:
09-06     Nico van Baren (is reeds geweest)
     
23-06     Jan Jurriaans
14-07     Annelies Fortuin
28-07     Hetty Peereboom

Zij zullen zelf het door hen gekozen onderwerp aankondigen in het kerkblad.
De vieringen worden telkens om 19.00 uur gehouden in de Opstandingskerk.
We hopen u ook dit jaar weer te begroeten.

Team zomeravondvieringen 2024
 

UITNODIGING ROCK SOLID

Zit jij in groep 8 en ga jij na de zomervakantie naar de middelbare school? Dan hebben we goed nieuws! Tot de zomervakantie is er nog twee keer Rock Solid, en jij mag daar bij zijn!
Rock Solid is een club voor tieners vanaf de brugklas tot ongeveer 14 jaar. Op een clubavond doen we spelletjes, we praten met elkaar over allerlei onderwerpen. We luisteren naar elkaar en naar wat de Bijbel zegt over dingen die ons bezig houden. Zo zijn er dit seizoen avonden geweest over roddelen, over Black Friday, over vrije tijd en school en over het klimaat. Bij de avond over klimaat hebben we met elkaar 3 vuilniszakken zwerfafval uit de buurt opgehaald! Zo proberen we steeds dingen uit de Bijbel te leren die ons helpen in het dagelijks leven. Maar we hebben vooral ook een gezellige avond met elkaar! We sluiten altijd af met wat fris en een chippie, dan is er nog genoeg tijd voor een potje tafelvoetballen,  poolen, tafeltennissen of om gewoon even aan de bar te hangen en te kletsen. Er is Rock Solid op zaterdag 15 juni en 29 juni. Zien we je dan?
Groetjes, Marion, Ruben en Joke
 

Update gemeentebreed onderzoekZoals u eerder in het kerkblad heeft kunnen lezen, voert de kerkenraad voor de zomer een onderzoek uit onder alle gemeenteleden van de PGM over wat jongeren, gezinnen en ieder ander belangrijk en waardevol vinden in het geloof en in de kerk. Interviews gestart
Na een toerustingsavond op 3 juni is een groep vrijwilligers gestart met de interviews onder jongeren en gezinnen met kinderen onder de 17 jaar. Later deze maand wordt de enquête uitgezet onder de overige gemeenteleden. Alle informatie wordt anoniem verwerkt.
We willen u oproepen om van harte mee te werken aan dit onderzoek: door in te gaan op het verzoek van de vrijwilliger die u benadert, voor uzelf ofwel voor uw volwassen kind(eren), of door straks de enquête in te vullen.
Het proces
In augustus worden de gegevens geanalyseerd. Vervolgens worden de inzichten eerst met de kerkenraad gedeeld en in het najaar presenteren we de uitkomst op een gemeenteavond. We zien uit naar de uitkomst en hebben er vertrouwen in dat dit ons helpt bij de toekomstplannen van onze gemeente.
Hebt u vragen? Voel u vrij om contact op te nemen met onze voorzitter Dennis van Musschenbroek (vz.kerkenraad@pgmonnickendam.nl)