Uitzending kerkdiensten
De ochtenddiensten zijn te volgen via Omroep Pim; avonddiensten zijn te volgen via deze website.
Ook is het mogelijk om diensten terug te zien.
Kijk voor meer informatie onder Kerkdiensten.

Klik hier voor de liturgie van de ochtenddienst op 1 oktober 2023.

 

Oproep Team Beeld & Geluid
Het team Beeld en Geluid van de Grote kerk en Opstandingskerk is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team willen versterken. Het gaat om het bedienen van de beeld- en geluidsinstallatie tijdens de kerkdiensten en eventueel de rouw- en trouwdiensten. Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie bel of mail ons.
Grote Kerk: avanlopik@kpnplanet.nl, tel: 06-10749574
Opstandingskerk: gijs.rebel@hotmail.com, tel: 06-10980940

Recordopbrengst rommelmarkt


Monnickendam. Ruim voor 9 uur verzamelde zich al een grote groep belangstellenden bij de ingang van de rommelmarkt aan de Graaf Willemlaan. Deze markt, waarvan 50% van de opbrengst gaat naar goede doelen, veelal projecten ‘ver weg en dichtbij’ waarbij inwoners van Waterland betrokken zijn, beleefde zijn 53e editie.
De goede doelen worden geselecteerd op gezondheidszorg, scholing, ontwikkeling, armoedebestrijding en huisvesting. Dit  jaar zijn projecten uitgekozen in Zuid-Afrika, Gambia en Java. Plaatselijk is gekozen voor een project waarbij Waterlandse leerlingen van basisscholen samen met een professionele theatergroep een musical gaan voorbereiden.
Vele honderden belangstellende inwoners uit Waterland en ver daar buiten bezochten de markt, hetgeen resulteerde in een opbrengst van  € 27.270,00 bruto. Het organiserend comité verwacht ruim € 22.000,= uit te kunnen keren hetgeen een record is t.o.v. voorgaande jaren.

Klik hier voor een impressie van de rommelmarkt
Klik hier voor het bedankbericht
Klik hier voor het nieuwsbericht

Collecte 1 oktober
Kerk in Actie collecte NOODHULP Marokko en Libië 
Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië.
In Marokko werken we samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakesh.
Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak.
In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie.
Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

Zondag 1 oktober wordt in beide kerkdiensten voor dit doel gecollecteerd.
De diaconie PGM zal de opbrengst van deze collecten ruimhartig aanvullen.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op: NL89RABO0354055437
t.n.v. Diaconie PGM o.v.v. NOODHULP Marokko & Libië

Scan de QR-code en uw bijdrage gaat automatisch naar het doel waarvoor in die week wordt gecollecteerd.


 

Ontmoetingsmiddag

Toerustingsavonden Pastoraat najaar 2023

Voor de leden van de wijkteams, voor gemeenteleden die vanuit pastoraal of diaconaal oogpunt anderen willen steunen door aandacht, bezoek of welke vorm dan ook.
In het voorjaar zijn drie toerustingsavonden geweest voor mensen die met aandacht en zorg er voor anderen willen zijn vanuit de Protestantse Gemeente Monnickendam. De nadruk lag steeds op intensief luisteren en waarnemen. Deze avonden werden goed bezocht. Graag kondigen we hier een nieuwe serie avonden af voor het najaar, steeds op laatste woensdagavond van de maand. Het accent ligt nu meer op: hoe kun je tijdens een ontmoeting of gesprek door een vraag of reactie het gesprek verdiepen en zo tot een beter verstaan van de ander komen.
In het najaar 2023 worden opnieuw drie woensdagavonden gehouden. Data: 27 september, 25 oktober en 29 november.

25 oktober: Het verkennen van grenzen in de ontmoeting
Alexander Noordijk is predikant van de PGM. De vorige keer begon hij dicht bij onze eigen ervaringen met pastorale zorg en waar de mogelijkheden van het pastoraat tegen grenzen aanlopen. Deze keer komt de spannende vraag aan de orde, wat jezelf van pastorale steun hebt verwacht of zou verwachten.

Tijdstip: 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Opstandingskerk