Diaconaat

De diaconie biedt hulp waar andere instanties niet in (kunnen) voorzien en is voor iedereen ongeacht de achtergrond. Met de afdeling WMO van de gemeente is contact over hulpvragen van inwoners in de Gemeente Waterland en andere zaken op maatschappelijk gebied. Alle aanvragen worden zeer discreet behandeld.
De diaconie probeert oog te hebben voor plaatselijke noden en roept alle gemeenteleden op een open oog te hebben voor de noden in hun omgeving, binnen en buiten de kerkelijke gemeente!
Signaleert u noden, dan kunt u contact opnemen met:

Alex Klok, voorzitter 0299-651443
e-mail: vz.diaconie@pgmonnickendam.nl

Elly Reijnders, secretariaat
e-mail: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl

Simone Kröner, penningmeester 
e-mail: pm.diaconie@pgmonnickendam.nl

Meer informatie? Klik hier voor onze folder. Wilt u het werk van de diaconie steunen? Dat kan door een gift over te maken op NL89 RABO 0354 0554 37 ten behoeve van Diaconie Protestantse Gemeente Monnickendam.
Klik hier voor meer informatie over de diaconale activiteiten.

 

Jeugd

Het jeugdteam vormt de schakel tussen de kerkenraad en alle jeugdactiviteiten van jong tot oud. Het team bestaat uit de volgende personen:
Mariët Stadt-Huisman  06-28996358  jeugdouderling
Monique  Uidam-Klok   06-10773566  jeugdouderling      
ds. Alexander Noordijk 06-24920344
Het pastoraat onder jongeren wordt verricht door de jeugdouderlingen.

Tijdens de ochtenddiensten is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. De kinderen gaan samen met de verzorgers spelen, knutselen of lezen.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan voor de schriftlezingen naar de kinderkerk. In de kinderkerk zingen en bidden we samen. We lezen met de kinderen uit de Bijbel en praten over de tekst die we gelezen hebben. Door middel van actieve werkvormen, zoals spelletjes, proefjes en knutselen proberen we het Bijbelverhaal verder duidelijk te maken voor de kinderen. We collecteren tijdens de kinderkerk voor een goed doel dat door de kinderen zelf is uitgekozen. Voor de zegen komen de kinderen weer terug in de kerkruimte. We streven ernaar de kinderen actief te betrekken bij de kerkdiensten.
Klik hier voor een overzicht van activiteiten voor de jeugd.
 

Muziek

De drie kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Monnickendam beschikken over verschillende orgels. Daarnaast zijn er diverse koren en bands die regelmatig meewerken aan ochtend- en/of avonddiensten.
Klik hier voor een overzicht van de muzikale activiteiten.

Pastoraat

Uitgangspunt: Omzien naar elkaar in lief en leed, elkaar kennen en gekend worden, elkaar bemoedigen in geloof. Onze gemeente kent diverse vormen van pastoraat, nodig om goede en gerichte zorg te dragen voor alle leden van de gemeente, in iedere situatie van het leven. Daarnaast willen we er ook zijn voor mensen die zomaar op onze weg komen.
Klik hier voor een overzicht van het pastoraat.