zoomtext

Diaconaat

Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste te dienen is diaconaat de verantwoordelijkheid van de hele gemeente; de gemeente laat zo iets zien van Gods liefde door de naaste te dienen. De diakenen zijn de “aanvoerders” van het diaconale werk van de hele kerkelijke gemeente. De diaconie is vanouds een aanspreekpunt voor mensen in nood. We zijn als gemeente dienstbaar aan de naaste dichtbij en ver weg.
Wilt u een gift geven om het werk van de diaconie te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL89 RABO 0354 0554 37 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Monnickendam.

De diaconie ondersteunt het plaatselijke ouderenwerk, o.a. de SGOM, ouderensoos en Samen Eten. Daarnaast worden maandelijks giften gegeven aan tal van projecten ( plaatselijk, landelijk en wereldwijd ) die gericht zijn op steun aan de zwakkeren in de samenleving. Aan Kerk in Actie-projecten, zending (missionair) en zelfstandige stichtingen en organisaties worden financiële bijdragen gegeven. Bij rampen worden extra collectes gehouden of giften gegeven voor noodhulp. Zieken, jubilarissen en de 80+-ers ontvangen bloemen of een fruitmandje. Bij de geboorte van een kind ontvangen de ouders een kinderbijbel. De wijkteams hebben hierin een uitvoerende rol.

De diaconie probeert oog te hebben voor plaatselijke noden en roept alle gemeenteleden op een open oog te hebben voor de noden in hun omgeving. Het spreekt vanzelf dat dit niet per se gemeenteleden hoeft te betreffen! Voor het behandelen van individuele hulpvragen is een protocol opgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alex Klok, voorzitter                0299-651443
e-mail: vz.diaconie@pgmonnickendam.nl

Bertine Willig, secretariaat               
e-mail: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl

Marjan Pronk, penningmeester       020-4038595
e-mail: pm.diaconie@pgmonnickendam.nl

Digitaal collecteren

Voor mensen die de kerkdienst thuis via Omroep PIM volgen is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren aan de collecte via het platform: kerkbijdrage.nl.
Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn waarbij u via iDEAL een bijdrage kunt geven. Uiteraard is het ook mogelijk om uw gift over te maken op de eigen bankrekening van de diaconie NL 89 RABO 0354055437 onder vermelding van de naam van het doel. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor de collecte. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel.

https://www.kerkbijdrage.nl/kerk/protestantse-gemeente-monnickendam

Collectedoel 25-31 oktober: Stichting Hulphond

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt dat deze mensen in een isolement geraken en biedt hen nieuw perspectief.
Onze hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond opgeleid en ingezet door deskundige trainers en therapeuten. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren.
Hulphond Nederland heeft continue aandacht voor optimaal dierenwelzijn, zowel binnen het opleidingsproces als tijdens hun inzet voor mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag. Wij zien het als onze voornaamste taak om onze medewerkers, gastgezinnen en cliënten zodanig te begeleiden en te instrueren dat zij respectvol en zorgvuldig omgaan met de honden die zij onder hun hoede hebben.
De gelden voor de opleiding en inzet van onze hulphonden worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars en komen uit giften, nalatenschappen en collectes.
Daarom beveelt de diaconie deze collecte van harte aan.
Meer informatie: https://hulphond.nl

U kunt uw bijdrage overmaken via www.kerkbijdrage.nl
 

 

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype