zoomtext

Adventproject van de Kinderkerk

De kinderkerk volgt het adventproject van onze methode BijbelBasics. Het thema van de zondagen van Advent en Kerst is dit jaar: ‘Volg de ster!’ We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over voorouders van Jezus die genoemd worden in het Matteüs-evangelie. De rode draad wordt daarbij gevormd door de wijze mannen uit het oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij – steeds meer over deze koning. We lezen over Juda, Obed, David en Josia. Daarna volgt op kerstochtend het verhaal over de droom van Jozef en de geboorte van Jezus. Op de eerste zondag van januari wordt het project echt afgesloten: de wijze mannen vinden Jezus, en eren Hem als de nieuwe koning.

Filmpjes in de kerkdienst
Bij het project hoort een serie van 5 video’s. In de filmpjes volgen we de wijzen op hun zoektocht naar bijzondere sterren, die hen uiteindelijk bij de pasgeboren Jezus brengen.  Deze filmpjes duren ca. 1,5 minuut en zullen aan het begin van de kerkdienst getoond worden.

Sterrenslinger
In de hal van de Opstandingskerk komt een sterrenslinger te hangen. Deze slinger laat alle voorouders van Jezus zien. De voorouders over wie we op zondag lezen, hebben een extra grote ster.

Kinder-kerstmusical

Vanaf zondag 27 oktober gaan we van start met de repetities voor de kerstmusical!
We oefen elke zondag in de Opstandingskerk van 11:30 tot 12:00 met de liedjes en van 12:00 tot 13:00 oefenen we het toneelspel. Kerstavond, dinsdag 24 december om 19 uur, is het moment van de uitvoering daar.
Dus wil jij een echte ster zijn en stralen op het podium? Doe dan mee en geef je op vóór 20 oktober  vanwege de rolverdeling. Dat kan je doen via moniqueuidam@gmail.com  of 06-10773566.

Jeugdclubs

In verschillende leeftijdsgroepen wordt er wekelijks geknutseld. Ook lezen we een Bijbelverhaal of een gedicht. Vanaf groep 3 t/m groep 8 ben je bij ons van harte welkom. We komen wekelijks bij elkaar in de Opstandingskerk, vanaf half september tot de laatste (volle) week van maart, behalve in de schoolvakanties. Per seizoen vragen we een bijdrage van 15 euro per kind.

Maandagavond    19.00 - 20.15 uur:  timmerclub, jongens groep 5/6
Dinsdagavond      19.00 - 20.15 uur:  knutselclub, meisjes groep 6/7/8
Woensdagavond  19.00 - 20.00 uur:  knutselclub, j/m groep 3/4/5
Donderdagavond 19.00 - 20.15 uur:  techniekclub, jongens groep 7/8 

Rock Solid

Een superleuke avond met thema's en humor en te gekke spelletjes. Doe mee met de tieners (vanaf groep 8 tot en met 14 jaar) in de kerk!
Dus kom ook!! En neem gerust een vriend of vriendin mee.
ROCK SOLID is er elke 2 weken op zaterdagavond om 19:30 uur in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk.
11 januari
25 januari
8 februari
7 maart
21 maart  
4 april

Waar:
in het Jeugdlokaal, Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1, Monnickendam.
Dit wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Monnickendam.

Up2u: catechisatie voor 15-17

Garantie: na afloop van het seizoen is je eigen inzicht op enkele belangrijke punten rond geloof en leven behoorlijk verdiept. Alleen als je komt en meedoet natuurlijk.
Wanneer? Maandagavonden van 19.15-20.00 uur. Eerste samenkomst: maandag 24 september, Opstandingskerk (of elders, hoor je bij aanmelding). Vrienden/vriendinnen mag je meenemen.  

ds. Eugène Baljet     655850            contactpersoon
eugenebaljet@hotmail.com

 #durftezoeken

Voor jongeren van 14 t/m 18 jaar is er #durftezoeken. De inhoud van de avonden wordt door de jongeren zelf verzorgd, met de ene week een Bijbels thema, de andere week is het thema vrij. Na afloop chips, cola en poolen!
#durftezoeken is er elke vrijdagavond om 20.30 uur in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk. Het seizoen start vanaf half september. Hou voor de precieze datum het kerkblad in de gaten.

Contactpersonen zijn:
Gert Jan Borger, Maaike Klijn, Hilko Groenewold, Mariët Stadt en
Joke Karmelk                656489

18+ Catechese

Geloof begrijpen: wat het is: geloven; wat het inhoudt, wat het christelijk geloven onderscheidt van andere manieren; de rol die de Bijbel speelt inzake de vragen van goed en kwaad; hoe je met niet-gelovige vrienden begrijpelijk over geloven kan praten, toeleven naar het doen van geloofsbelijdenis: je kunt je oefenen in catechese 18+.

Dag en tijdstip van de samenkomsten: op maandagavonden, vanaf 20.30 uur, maar in overleg met de deelnemers eventueel op andere momenten.. Aanmelding: per mail, telefonisch, of wanneer we elkaar tegenkomen. Geef aan wanneer je kunt.

ds. Eugène Baljet              655850                 eugenebaljet@hotmail.com

Bijbel en Borrel

Bijbel en Borrel! Elk kwartaal wordt er een Bijbel en Borrel georganiseerd voor verschillende leeftijdscategorieën tussen de 18 en 45 jaar. We komen bij elkaar in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk voor een gezellige avond waarin je met leeftijdsgenoten aan de borreltafel kan praten over Bijbelse thema’s. Iedereen neemt zelf een hapje en een drankje mee, zodat we genoeg hebben om samen te delen.

Voor meer informatie kijk op onze Facebookpagina (Bijbel en Borrel Monnickendam)

Marion Boom        06-23126588          contactpersoon

Joke Karmelk         06-11480068          contactpersoon

World Servants Monnickendam

In de zomer van 2017 zijn 13 jongeren en 4 begeleiders uit Waterland in Malawi geweest als World Servants. Samen met 12 jongeren uit Hurdegaryp hebben zij in Mkumbanjara klaslokalen en latrines gebouwd samen met de lokale bevolking. 
In 2019 zijn de jongeren gaan bouwen in Ecuador, Ghana, Malawi en Oeganda. Meer informatie kunt u vinden op de (vernieuwde!) website: www.wsmonnickendam.nl

 

even pauze...

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype