zoomtext

Collecte Kinderkerk

Zoals u misschien al eens is opgevallen, wordt er elke week ook in de kinderkerk gecollecteerd. Het geld dat wordt ingezameld bij de kinderkerk gaat in een grote spaarpot. U ziet dan niet meer elke week het geld mee de kerk in komen met de kinderen, maar er wordt dus nog wel degelijk gespaard!
In de kinderkerk wordt dit jaar geld gespaard voor stichting “Good Bears of the World”. Deze stichting is volledig afhankelijk van donaties en verzorgd knuffelberen die gebruikt worden in ziekenhuizen. Maar de beren rijden ook mee op ambulances, politie- en brandweerwagens. Kinderen die ziek zijn of iets heel naars meemaken krijgen zo’n troostbeer. En dat helpt!
Meer informatie over de troostberen vindt u op www.Goodbears.nl. Mocht u ook een bijdrage willen geven aan de stichting dan kan dat op NL08 ABNA 0893 6563 72.

Bijbel en Borrel

Bijbel en Borrel! Elk kwartaal wordt er een Bijbel en Borrel georganiseerd voor verschillende leeftijdscategorieën tussen de 18 en 45 jaar. We komen bij elkaar in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk voor een gezellige avond waarin je met leeftijdsgenoten aan de borreltafel kan praten over Bijbelse thema’s. Iedereen neemt zelf een hapje en een drankje mee, zodat we genoeg hebben om samen te delen.

Voor meer informatie kijk op onze Facebookpagina (Bijbel en Borrel Monnickendam)

Marion Boom        06-23126588          contactpersoon

Joke Karmelk         06-11480068          contactpersoon

Jeugdclubs

In verschillende leeftijdsgroepen wordt er wekelijks geknutseld. Ook lezen we een Bijbelverhaal of een gedicht. Vanaf groep 3 t/m groep 8 ben je bij ons van harte welkom. We komen wekelijks bij elkaar in de Opstandingskerk, vanaf half september tot de laatste (volle) week van maart, behalve in de schoolvakanties. Per seizoen vragen we een bijdrage van 15 euro per kind.

Maandagavond    19.30 - 20.30 uur:  jongens groep 5/6
Dinsdagavond      19.00 - 20.15 uur:  meisjes groep 6/7/8
Woensdagavond  19.00 - 20.00 uur:  jongens en meisjes groep 3/4/5
Donderdagavond 19.00 - 20.15 uur:  jongens groep 7/8 

Rock Solid

Een superleuke avond met thema's en humor en te gekke spelletjes. Doe mee met de tieners (vanaf groep 8 tot en met 14 jaar) in de kerk! Dus kom ook en neem gerust een vriend of vriendin mee.
ROCK SOLID is er elke 2 weken op zaterdagavond om 19:30 uur in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk:
19 januari
2 februari
2 maart, 16 maart, 30 maart
13 april
11 mei, 25 mei

8 juni, 22 juni

Waar: Jeugdlokaal, Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1
Hoe laat: 19.30 - 21.30 uur

Marten Zeeman       06-55525207            contactpersoon

Up2u: catechisatie voor 15-17

Garantie: na afloop van het seizoen is je eigen inzicht op enkele belangrijke punten rond geloof en leven behoorlijk verdiept. Alleen als je komt en meedoet natuurlijk.
Wanneer? Maandagavonden van 19.15-20.00 uur. Eerste samenkomst: maandag 24 september, Opstandingskerk (of elders, hoor je bij aanmelding). Vrienden/vriendinnen mag je meenemen.  

ds. Eugène Baljet     655850            contactpersoon
eugenebaljet@hotmail.com

 #durftezoeken

Voor jongeren van 14 t/m 18 jaar is er #durftezoeken. De inhoud van de avonden wordt door de jongeren zelf verzorgd, met de ene week een Bijbels thema, de andere week is het thema vrij. Na afloop chips, cola en poolen!
#durftezoeken is er elke vrijdagavond om 20.30 uur in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk. Het seizoen start vanaf half september. Hou voor de precieze datum het kerkblad in de gaten.

Contactpersonen zijn:
Gert Jan Borger, Maaike Klijn, Hilko Groenewold, Mariët Stadt en
Joke Karmelk                656489

18+ Catechese

Geloof begrijpen: wat het is: geloven; wat het inhoudt, wat het christelijk geloven onderscheidt van andere manieren; de rol die de Bijbel speelt inzake de vragen van goed en kwaad; hoe je met niet-gelovige vrienden begrijpelijk over geloven kan praten, toeleven naar het doen van geloofsbelijdenis: je kunt je oefenen in catechese 18+.

Dag en tijdstip van de samenkomsten: op maandagavonden, vanaf 20.30 uur, maar in overleg met de deelnemers eventueel op andere momenten.. Aanmelding: per mail, telefonisch, of wanneer we elkaar tegenkomen. Geef aan wanneer je kunt.

ds. Eugène Baljet              655850                 eugenebaljet@hotmail.com

World Servants Monnickendam

In de zomer van 2017 zijn 13 jongeren en 4 begeleiders uit Waterland in Malawi geweest als World Servants. Samen met 12 jongeren uit Hurdegaryp hebben zij in Mkumbanjara klaslokalen en latrines gebouwd samen met de lokale bevolking. 
Inmiddels is de groep opnieuw plannen aan het maken om in de zomer van 2019 mee te werken aan projecten van World Servants. In 2019 zullen de jongeren gaan bouwen in Ecuador, Ghana, Malawi en Oeganda. De groep is begonnen met acties om fondsen te werven voor de nieuwe projecten. Meer informatie kunt u vinden op de (vernieuwde!) website: www.wsmonnickendam.nl

 

even pauze...

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype