Actie Kerkbalans

Kerkbalans is het financiële fundament onder de Protestantse Gemeente Monnickendam. Het betreft de vrijwillige bijdragen die de lidmaten van de gemeente jaarlijks geven. Deze bijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Daarom wordt jaarlijks een beroep op alle lidmaten gedaan ruimhartig naar vermogen te geven.
Deze vrijwillige bijdragen worden uitsluitend gebruikt voor het daadwerkelijk ‘kerk-zijn’. Dus voor de kosten van de erediensten, de andere diensten, het pastorale werk, het jeugd- en jongerenwerk en de andere kerkelijke activiteiten.
De kosten van de gebouwen worden hier niet uit gefinancierd, dat gebeurt vanuit de inkomsten van het verhuren aan derden van de kerkgebouwen.
De Actie Kerkbalans vindt plaats in de maanden januari en februari en wordt georganiseerd door het team ‘Actie Kerkbalans’. 

terug