Cantorij PGM

Ter ondersteuning van de gemeentezang is er de Cantorij PGM onder leiding van Wim Dijkstra. Deze Cantorij staat geheel ten dienste van de gemeentezang en kerkmuziek in de liturgie. De Cantorij zingt zo’n tien keer per jaar in de eredienst. Het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk biedt nogal wat liederen die minder gemakkelijk direct door de gemeente te zingen zijn dan wel liederen waarbij refrein en strofen elkaar afwisselen. Hierin is de Cantorij behulpzaam.
De Cantorij PGM repeteert op dinsdag van 17.45 tot 18.45 uur in de Opstandingskerk onder leiding van Wim Dijkstra. Als u ook wilt meezingen, kom langs op dinsdag of stuur een mail naar dijkstrawim@outlook.com.
Hartelijk welkom!
terug